Prefecture Chart 1


Hokkaido

Yamagata

Aomori

Tokyo

Iwate

Akita

Fukushima

Tochigi

Chiba

Ibaraki

Miyagi

Yamanashi

Gunma