Learn Japanese with JapanesePod101.com

Japanese Dialogues: Meeting and Greetings

clay's picture
Japanese Dialogues: Meetings and Greetings

はじめまして、マイクと申します。
hajimemashite, maiku to moushimasu.
Hello, I'm Mike.

はじめまして、由美です。
hajimemashite, yumi desu.
Nice to meet you. I'm Yumi.

どうぞよろしくおねがいします。
douzo yoroshiku onegaishimasu.
Nice to meet you.

どこから着ましたか?
doko kara kimashita ka?
Where are you from?

アメリカです。
amerika desu.
America.

アメリカのどこですか?
amerika no doko desu ka?
Where in America?

フロリダ州です。
furorida shuu desu.
Florida.

フロリダは暑いでしょう。
furorida wa atsui deshou.
Florida is hot, isn't it?

はい、暑いです。
hai, atsui desu.
Yes, it is hot.