Hajimashite

New members may introduce themselves in this forum
Post Reply
Nuone
Posts: 3
Joined: Thu 07.28.2005 1:14 am
Contact:

Hajimashite

Post by Nuone » Thu 07.28.2005 2:07 am

:pHajimashite
Doozo YoshiKUUUUU
watashi wa Perera to mooshimasu
24 sai des..(1980.10.14)
watashi wa Suriranjin des
Watashino Kazoku wa Yonin des
Domo Yoroshiku Onegaishimasu
nuone[mail][/mail]

Post Reply