Learn Japanese with JapanesePod101.com

nihongo benkyo shimasu.

kongetsu wa koibito to kekkon o shimasu. nihongo benkyo o shite imasu. hontou ni nihongo moskashii desu ne oshiete kudasai ne.

Support those who Support TJP!

Click here to learn Japanese with JapanesePod101.com