HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
いくそだつ:そだてる to bring up; to educate; to grow
教育 kyou iku - education
生涯教育 shou gai kyou iku - education for life
体育 tai iku - P.E.; gymnastics
体育館 tai iku kan - a gym