HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
possible, approve
許可 kyo ka - permission, approval
可愛い kawaii - cute, pretty
不可能 fu ka nou - impossible
可能性 ka nou sei - possibility