HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
じる:はじじらう - shame ずかしい - shy
恥ずかしがらないで hazukashi garanaide - don't be shy
赤恥 aka haji - shame