HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
とう- hot water
お湯 oyu - hot water
湯桶読み yu tou yomi - mixing on-kun readings
湯気 yu ge - steam, vapour