EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

Capital 'i'

1) kou, 2) ku, 3) gu - craft, construction

人工 jin kou - manmade, artificial
大工 dai ku - carpenter
工場 kou jou - factory